Uw partner voor HR oplossingen en talentontwikkeling

Mens


Werken vanuit je passie en talent

Ieder mens heeft zijn eigen talenten, normen en waarden, kennis en vaardigheden, persoonlijke omstandigheden, energieniveau, manier van communiceren en motivatie. Waar ligt jouw talent? Hoe zorg je er als (werkende) mens voor dat je doet wat er al in je kern aanwezig is? Wat levert je energie op? Hoe ben je van toegevoegde waarde voor collega’s en organisatie?

Organisatie


Het beste halen uit je medewerkers

Elke organisatie heeft een eigen missie, visie, kernwaarden, structuren, doelstellingen en aanwezige talenten van medewerkers. Hoe zorg je er als organisatie voor dat jouw medewerkers werken vanuit hun talent en kracht? Hoe zorg je ervoor dat ze als team goed samenwerken? En hoe laat je jouw medewerkers met trots werken volgens de missie, visie, doelstellingen, structuren en kernwaarden van je organisatie?


Afstemming en samenwerking


Optimale afstemming en samenwerking tussen medewerker(s) en organisatie

Om medewerkers en het team te kunnen laten presteren, is inzicht nodig in de talenten, vaardigheden en het communicatiegedrag van medewerkers aan de ene kant en de missie en doelstellingen van de organisatie aan de andere kant. Wat is er al aanwezig? Wat zijn de verwachtingen? Waar is er verbetering mogelijk? Door het inzetten van talenten en persoonlijke ambities van medewerkers en het stimuleren van de onderlinge samenwerking binnen een team, groeit een organisatie. De werksfeer verbetert, het ziekteverzuim neemt af, de werkprocessen en taken verlopen efficiënter, waardoor kosten dalen. Een optimale afstemming en samenwerking tussen medewerkers en organisatie laat het individu, het team en de organisatie als totaal beter presteren. Dat heeft een positief effect op het uiteindelijke bedrijfsresultaat.


WAT BIEDT ANIMAGO