Leiderschapsprofiel

Wat is een assessment op basis van Leiderschapsprofiel:

Animago verzorgt rapportages specifiek voor managers en (potentiële) leidinggevenden. De rapportage van het leiderschapsprofiel bestaat uit de DISC basisrapportage en een beschrijving hoe iemand zijn leiderschapscapaciteiten inzet. Het leiderschapsprofiel meet en beschrijft de volgende zeven leiderschapscompetenties:
• Mensgericht leiderschap
• Aansturen
• Implementeren
• Informatie analyse
• Creativiteit
• Doorzettingsvermogen
• Interpersoonlijke relaties