Uitgebreide DISC analyse: DISC 3D

Wat is een assessment op basis van DISC 3D:

Animago is officieel gecertificeerd in het afnemen en interpreteren van een uitgebreide DISC analyse, de zogenoemde DISC 3D analyse. Deze analyse geeft inzicht in drie pijlers: DISC, teamrol Denkstijlen, professionele Drijfveren.

• DISC geeft inzicht in welke communicatie- en gedragsstijlen iemand hanteert;
Teamrol Denkstijlen geeft inzicht hoe iemand het werk of taken benaderd en welk teamrol hij daarin oppakt;
Professionele Drijfveren geeft inzicht in hoe iemand omgaat met verantwoordelijkheden en belangen in zijn werk en naar anderen toe en welke overtuigingen hij heeft.

Organisaties bestaan uit mensen. Mensen met capaciteiten, talenten, wensen, ideeën, gevoelens en intenties. Deze “zachte” kant van de organisatie bepaalt welke bedrijfscultuur er heerst op de werkvloer en hoe de strategische plannen en beleidslijnen worden uitgevoerd.
Hoe ziet de zachte kant van de organisatie eruit? Is dat inzichtelijk te maken?
Kunnen we teams samenstellen die geknipt zijn voor een bepaalde opdracht?
Hoe zetten we de juiste mensen op de juiste plek waar ze tot hun recht komen?
Kunnen we vooraf inschatten hoe mensen gaan reageren op een verandering in het team?

Wat nu als u van elke medewerker zou weten welke gedragstaal hij spreekt, op welke manier hij maximaal presteert en welke norm hij daarbij hanteert? En hoe u daarmee tevreden medewerkers krijgt, er meer werk wordt gedaan en een stijgende lijn in resultaat ziet?

U hoeft maar 3 dingen te weten: Wat denken mensen, wat doen mensen en wat willen mensen? Hiermee weet u wat u in huis heeft en weet u vooraf wat u in huis haalt!

Met een DISC 3D analyse is dit goed in kaart te brengen!

Uitgebreide DISC analyse: 3D

Wat is een assessment op basis van DISC 3D:

Animago is officieel gecertificeerd in het afnemen en interpreteren van een uitgebreide DISC analyse, de zogenoemde DISC 3D analyse. Deze analyse geeft inzicht in drie pijlers: DISC, teamrol Denkstijlen, professionele Drijfveren.

• DISC geeft inzicht in welke communicatie- en gedragsstijlen iemand hanteert;
Teamrol Denkstijlen geeft inzicht hoe iemand het werk of taken benaderd en welk teamrol hij daarin oppakt;
Professionele Drijfveren geeft inzicht in hoe iemand omgaat met verantwoordelijkheden en belangen in zijn werk en naar anderen toe en welke overtuigingen hij heeft.

Organisaties bestaan uit mensen. Mensen met capaciteiten, talenten, wensen, ideeën, gevoelens en intenties. Deze “zachte” kant van de organisatie bepaalt welke bedrijfscultuur er heerst op de werkvloer en hoe de strategische plannen en beleidslijnen worden uitgevoerd.
Hoe ziet de zachte kant van de organisatie eruit? Is dat inzichtelijk te maken?
Kunnen we teams samenstellen die geknipt zijn voor een bepaalde opdracht?
Hoe zetten we de juiste mensen op de juiste plek waar ze tot hun recht komen?
Kunnen we vooraf inschatten hoe mensen gaan reageren op een verandering in het team?

Wat nu als u van elke medewerker zou weten welke gedragstaal hij spreekt, op welke manier hij maximaal presteert en welke norm hij daarbij hanteert? En hoe u daarmee tevreden medewerkers krijgt, er meer werk wordt gedaan en een stijgende lijn in resultaat ziet?

U hoeft maar 3 dingen te weten: Wat denken mensen, wat doen mensen en wat willen mensen? Hiermee weet u wat u in huis heeft en weet u vooraf wat u in huis haalt!

Met een DISC 3D analyse is dit goed in kaart te brengen!