DISC® Persoonlijkheidsanalyse basis

Wat is een assessment op basis van DISC:

Door middel van een assessment op basis van DISC krijgt u inzicht in zowel uw eigen voorkeursgedrag, talenten en communicatievoorkeuren als dat van anderen. Hiermee bent u in staat om elkaars ‘taal’ te spreken, waardoor er vertrouwen en wederzijds begrip ontstaat.

DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit resulteert in vier hoofdstijlen:

D       Hoe u omgaat met problemen en uitdagingen

I        Hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt

S       Hoe u omgaat met (relationele) veranderingen in uw omgeving

C       Hoe u omgaat met regels, details en procedures

Wat laat de uitslag van DISC® Persoonlijkheidsanalyse zien?
Hoe iemand zichzelf ziet
Hoe iemand handelt onder druk en in stressvolle situaties
Hoe iemand zich opstelt in en aanpast aan de omgeving

De rapportage is bondig, helder en overzichtelijk gepresenteerd en kan als praktisch naslagwerk gebruikt worden.

Desgewenst kan Animago de medewerker adviseren, coachen of trainen op basis van de persoonlijkheidsanalyse: Waar ligt zijn/haar talent? Hoe kan de communicatie naar anderen verbeterd worden? Hoe versterkt hij/zij de onderlinge relaties? Op welke manier kan zijn/haar effectiviteit verhoogd worden?

Waar kan DISC assessment voor worden ingezet?
Het ‘opsporen’ en ontwikkelen van persoonlijk (potentieel) talent;
Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers;
Het in kaart brengen van een team;
Het verbeteren van onderlinge communicatie en relaties;
Het verbeteren van persoonlijke en team prestaties.

Uitgebreide DISC analyse: DISC 3D

Wat is een assessment op basis van DISC 3D:

Animago is officieel gecertificeerd in het afnemen en interpreteren van een uitgebreide DISC analyse, de zogenoemde DISC 3D analyse. Deze analyse geeft inzicht in drie pijlers: DISC, teamrol Denkstijlen, professionele Drijfveren.

• DISC geeft inzicht in welke communicatie- en gedragsstijlen iemand hanteert;
Teamrol Denkstijlen geeft inzicht hoe iemand het werk of taken benaderd en welk teamrol hij daarin oppakt;
Professionele Drijfveren geeft inzicht in hoe iemand omgaat met verantwoordelijkheden en belangen in zijn werk en naar anderen toe en welke overtuigingen hij heeft.

Organisaties bestaan uit mensen. Mensen met capaciteiten, talenten, wensen, ideeën, gevoelens en intenties. Deze “zachte” kant van de organisatie bepaalt welke bedrijfscultuur er heerst op de werkvloer en hoe de strategische plannen en beleidslijnen worden uitgevoerd.
Hoe ziet de zachte kant van de organisatie eruit? Is dat inzichtelijk te maken?
Kunnen we teams samenstellen die geknipt zijn voor een bepaalde opdracht?
Hoe zetten we de juiste mensen op de juiste plek waar ze tot hun recht komen?
Kunnen we vooraf inschatten hoe mensen gaan reageren op een verandering in het team?

Wat nu als u van elke medewerker zou weten welke gedragstaal hij spreekt, op welke manier hij maximaal presteert en welke norm hij daarbij hanteert? En hoe u daarmee tevreden medewerkers krijgt, er meer werk wordt gedaan en een stijgende lijn in resultaat ziet?

U hoeft maar 3 dingen te weten: Wat denken mensen, wat doen mensen en wat willen mensen? Hiermee weet u wat u in huis heeft en weet u vooraf wat u in huis haalt!

Met een DISC 3D analyse is dit goed in kaart te brengen!

Uitgebreide DISC analyse: 3D

Wat is een assessment op basis van DISC 3D:

Animago is officieel gecertificeerd in het afnemen en interpreteren van een uitgebreide DISC analyse, de zogenoemde DISC 3D analyse. Deze analyse geeft inzicht in drie pijlers: DISC, teamrol Denkstijlen, professionele Drijfveren.

• DISC geeft inzicht in welke communicatie- en gedragsstijlen iemand hanteert;
Teamrol Denkstijlen geeft inzicht hoe iemand het werk of taken benaderd en welk teamrol hij daarin oppakt;
Professionele Drijfveren geeft inzicht in hoe iemand omgaat met verantwoordelijkheden en belangen in zijn werk en naar anderen toe en welke overtuigingen hij heeft.

Organisaties bestaan uit mensen. Mensen met capaciteiten, talenten, wensen, ideeën, gevoelens en intenties. Deze “zachte” kant van de organisatie bepaalt welke bedrijfscultuur er heerst op de werkvloer en hoe de strategische plannen en beleidslijnen worden uitgevoerd.
Hoe ziet de zachte kant van de organisatie eruit? Is dat inzichtelijk te maken?
Kunnen we teams samenstellen die geknipt zijn voor een bepaalde opdracht?
Hoe zetten we de juiste mensen op de juiste plek waar ze tot hun recht komen?
Kunnen we vooraf inschatten hoe mensen gaan reageren op een verandering in het team?

Wat nu als u van elke medewerker zou weten welke gedragstaal hij spreekt, op welke manier hij maximaal presteert en welke norm hij daarbij hanteert? En hoe u daarmee tevreden medewerkers krijgt, er meer werk wordt gedaan en een stijgende lijn in resultaat ziet?

U hoeft maar 3 dingen te weten: Wat denken mensen, wat doen mensen en wat willen mensen? Hiermee weet u wat u in huis heeft en weet u vooraf wat u in huis haalt!

Met een DISC 3D analyse is dit goed in kaart te brengen!

Leiderschapsprofiel

Wat is een assessment op basis van Leiderschapsprofiel:

Animago verzorgt rapportages specifiek voor managers en (potentiële) leidinggevenden. De rapportage van het leiderschapsprofiel bestaat uit de DISC basisrapportage en een beschrijving hoe iemand zijn leiderschapscapaciteiten inzet. Het leiderschapsprofiel meet en beschrijft de volgende zeven leiderschapscompetenties:
• Mensgericht leiderschap
• Aansturen
• Implementeren
• Informatie analyse
• Creativiteit
• Doorzettingsvermogen
• Interpersoonlijke relaties