DISC® Persoonlijkheidsanalyse basis

Wat is een assessment op basis van DISC:

Door middel van een assessment op basis van DISC krijgt u inzicht in zowel uw eigen voorkeursgedrag, talenten en communicatievoorkeuren als dat van anderen. Hiermee bent u in staat om elkaars ‘taal’ te spreken, waardoor er vertrouwen en wederzijds begrip ontstaat.

DISC meet door middel van een assessment diverse aspecten. Dit resulteert in vier hoofdstijlen:

D       Hoe u omgaat met problemen en uitdagingen

I        Hoe u anderen beweegt en overhaalt tot uw standpunt

S       Hoe u omgaat met (relationele) veranderingen in uw omgeving

C       Hoe u omgaat met regels, details en procedures

Wat laat de uitslag van DISC® Persoonlijkheidsanalyse zien?
Hoe iemand zichzelf ziet
Hoe iemand handelt onder druk en in stressvolle situaties
Hoe iemand zich opstelt in en aanpast aan de omgeving

De rapportage is bondig, helder en overzichtelijk gepresenteerd en kan als praktisch naslagwerk gebruikt worden.

Desgewenst kan Animago de medewerker adviseren, coachen of trainen op basis van de persoonlijkheidsanalyse: Waar ligt zijn/haar talent? Hoe kan de communicatie naar anderen verbeterd worden? Hoe versterkt hij/zij de onderlinge relaties? Op welke manier kan zijn/haar effectiviteit verhoogd worden?

Waar kan DISC assessment voor worden ingezet?
Het ‘opsporen’ en ontwikkelen van persoonlijk (potentieel) talent;
Het werven en selecteren van nieuwe medewerkers;
Het in kaart brengen van een team;
Het verbeteren van onderlinge communicatie en relaties;
Het verbeteren van persoonlijke en team prestaties.