Diensten

Als ervaren professional zet Animago mens en organisatie in ontwikkeling door advies, interim opdrachten, het uitvoeren van assessments en persoonlijke en/of teamontwikkeling

Prestatie en talentontwikkeling

Animago vergroot het inzicht in eigen handelen, de huidige prestatie, de aanwezige talenten en mogelijke groei bij zowel de individuele medewerker als bij het team 

Prestatie en Persoonlijke ontwikkeling

Om succesvol te zijn in wat je doet is zelfkennis en zelfvertrouwen cruciaal in verhouding tot je (werk)omgeving en hoe anderen jou zien.

Herkenning in onderstaande vragen?
Heeft u het idee dat er meer in u zit dan dat eruit komt?
Bent u mogelijk toe aan een volgende stap in uw carrière?
Komt u mogelijk beter uit de verf op een andere functie binnen of buiten uw organisatie?
Waar krijgt u energie van?
Past u goed binnen het team of juist niet?

Animago biedt ondersteuning om daar zicht op te krijgen. Coaching helpt bij loopbaanvragen, talent- en carrière ontwikkeling, balans tussen werk en privé.

Prestatie en Teamontwikkeling

Vertrouwen in elkaar hebben, is de basis van goed kunnen samenwerken. En vertrouwen begint bij elkaar kennen. Wie ben ik en wie is die ander? Welk ‘krachtenveld’ of ‘chemie’ ontstaat er als we samen iets willen bereiken? Hoe worden we als team echt effectief?

Herkenning in onderstaande vragen?
Beschouwt u de chemie binnen het team of binnen uw organisatie als goed of juist niet?
Voelen uw medewerkers de veiligheid van elkaar en de leidinggevenden om de eigen talenten te laten zien?
Bent u tevreden over de onderlinge samenwerking en afstemming om doelen te behalen?
Ziet u dat het huidige team beter zou kunnen functioneren en presteren, maar u weet alleen niet hoe?

Animago verzorgt teamtrainingen in de vorm van presentatie en workshops om teams effectiever en plezieriger te laten samenwerken, zodat daarmee de prestatie vanzelf omhoog gaan. Onze benadering is altijd gericht op het bewust maken en begrijpen van gedrag, het inzicht geven in eigen en andermans capaciteiten en kwaliteiten en op de vertaalslag naar de praktijk.

Wil u meer weten over persoonlijke ontwikkeling en/of teamontwikkeling en wat het voor u, uw medewerkers en organisatie kan betekenen?